Όροι και Προϋποθέσεις

Ο παρών διαδικτυακός τόπος sourtouki.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Αντωνίου Βλασσόπουλου του Αριστείδη σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 «Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας» όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα.. Ο εν λόγω διαδικτυακός τόπος μέσω τεχνολογικά προηγμένων διαδικτυακών υποδομών και εφαρμογών λογισμικού προσφέρει σε όλους τους χρήστες-επισκέπτες, υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης και ψυχαγωγίας υπό τους παρακάτω όρους χρήσης. Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας sourtouki.gr καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Η χρήση/επίσκεψη αυτού του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των περιγραφόμενων εδώ όρων χρήσης. Η πλοήγηση και παραμονή στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, συνιστά έμπρακτη αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης. Η παρούσα δήλωση αποδοχής βασίζεται στην Πολιτική του sourtouki.gr και αποτελεί τους όρους χρήσης που διέπουν τις σχέσεις μας με τους χρήστες -επισκέπτες που χρησιμοποιούν το sourtouki.gr. Κατά τη χρήση ή επίσκεψη στο sourtouki.gr συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους της παρούσας δήλωσης αποδοχής και όλες τις αναθεωρημένες εκδόσεις αυτής που θα καταρτίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα , σύμφωνα με την Ενότητα «ΑΣΦΑΛΕΙΑ». Οι παρακάτω όροι χρήσης και δήλωση απόρρητου έχουν συνταχθεί από τον Αντωνίο Βλασσόπουλου του Αριστείδη στον οποία ανήκει το sourtouki.gr (εφεξής ” Sourtouki “) και απευθύνονται σε όποιον θελήσει να επισκεφτεί τις σελίδες του ή να κάνει χρήση των υπηρεσιών του. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο επισκέπτεται τις σελίδες του Sourtouki ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως “χρήστης”. Όλες οι υπηρεσίες που υπάρχουν στο sourtouki.gr ή πρόκειται να δημιουργηθούν στο μέλλον υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, ενώ η επίσκεψη στις σελίδες και/ή η χρήση των υπηρεσιών του Sourtouki προϋποθέτουν την πλήρη και ανεπιφύλακτη κατανόηση και αποδοχή των ίδιων όρων.
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Το sourtouki.gr συλλέγει πληροφορίες των χρηστών σε διάφορα σημεία του Sourtouki, δεν πωλεί ή νοικιάζει όμως αυτήν την πληροφορία σε τρίτους με άλλους τρόπους πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν. Το sourtouki.gr επίσης μπορεί να χρησιμοποιήσει cookies για την σωστή λειτουργία του site και των υπηρεσιών που παρέχει. Τόσο το sourtouki.gr και οι συνεργαζόμενες εταιρείες μας όσο και άλλοι συνεργάτες χρησιμοποιούμε αυτές τις τεχνολογίες για λόγους ασφαλείας. Τις χρησιμοποιούμε επίσης για να παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες και διαφημίσεις, καθώς και για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιούνται. Χάρη σε αυτές τις τεχνολογίες, μια ιστοσελίδα ή μια εφαρμογή μπορεί να αποθηκεύσει πληροφορίες στο πρόγραμμα περιήγησης ή στη συσκευή σας και να τις “διαβάσει” αργότερα.
Το sourtouki.gr μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες και σελίδες του sourtouki.gr. Cookie είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον browser σας από έναν web server και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο web ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του sourtouki.gr, είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν αντλούν πληροφορίες ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη ενώ η λειτουργία τους εξαρτάται πάντα από τις ρυθμίσεις του διακομιστή του χρήστη.
NEWSLETTER
Προκειμένου ο χρήστης να εγγραφεί στα newsletters του sourtouki.gr πρέπει να καταχωρήσει μια έγκυρη διεύθυνση e-mail. Αυτή χρησιμοποιείται για την αποστολή του newsletter και άλλων ενημερωτικών μηνυμάτων προς τους χρήστες του Sourtouki.
LINKS
Το sourtouki.gr περιέχει σε πολλά σημεία του links προς άλλα Websites, για το περιεχόμενο των οποίων δεν φέρει καμιά ευθύνη. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν συλλογή προσωπικών πληροφοριών από αυτά.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Το sourtouki.gr ενδέχεται να μοιραστεί συγκεντρωτικά δημογραφικά στοιχεία με συνεργάτες του. Οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται κατά κανέναν τρόπο με προσωπικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν μεμονωμένο άτομο.
ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Το sourtouki.gr παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα να δημοσιεύσουν σε διάφορα σημεία του δικό τους περιεχόμενο – ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και video – ή links προς άλλα Websites. Το περιεχόμενο αυτό είναι εξ αρχής – και παραμένει και κατόπιν της δημοσίευσής του – στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το καταχώρησε. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το Sourtouki και ότι αυτό διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον χρήστη.
Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του Sourtouki μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεται ότι το Sourtouki δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από χρήστες.
Οι χρήστες κατανοούν και συμφωνούν ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site:
Να μην είναι παράνομο, πορνογραφικό, προσβλητικό, υβριστικό, δυσφημιστικό ή ρατσιστικό.
Να μην παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων.
Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα.
Να μην συνιστά ποινικό αδίκημα με οποιοδήποτε τρόπο.
Να είναι σύμφωνο με την υπάρχουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.
Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα παραπάνω, το Sourtouki τον ενθαρρύνει να επικοινωνήσει με τον Αντωνίο Βλασσόπουλου του Αριστείδη προκειμένου να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί με τον τρόπο αυτό θα ελεγχθεί και, αν κριθεί αναγκαίο, θα απομακρυνθεί.
Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευθεί από τους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού σαν πληροφορία είναι αποκλειστική υπευθυνότητα του χρήστη και το Sourtouki δεν μπορεί να θεωρηθεί ως υπεύθυνο για την ορθότητα και τη χρησιμότητά του.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το sourtouki.gr λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει αλλά – δεδομένης της φύσης του Διαδικτύου – δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του. To sourtouki.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για ελλιπή – λάθος στοιχεία ή events, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του για λογαριασμό των συνεργατών του.
Το sourtouki.gr παρέχει πληροφορίες μόνο για τα μαγαζιά των συνεργατών του και τίποτε παραπάνω. Δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για κανένα μαγαζί στο οποίο μπορεί να παρευρεθούν οι χρηστές του Sourtouki.
Το sourtouki.gr διατηρεί το δικαίωμα στην αλλαγή των όρων χρήσεων και της πολιτικής του όποτε το sourtouki.gr κρίνει αναγκαίο. Το sourtouki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες του.
Το sourtouki.gr δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών του με τρίτους παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διαφημίζονται στο sourtouki.gr και για την οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή τυχόν προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.
Η χρήση του sourtouki.gr αποτελεί ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Το sourtouki.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό.

Ο Αντωνίος Βλασσόπουλος του Αριστείδη και η ιστοσελίδα μας sourtouki.gr δεν παρέχει καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, χωρίς καθυστερήσεις και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης το sourtouki.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιαδήποτε άλλη συνεργαζόμενη ιστοσελίδα ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών δεν περιέχουν “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
Το sourtouki.gr δεν είναι υπεύθυνο για το περιεχόμενο, τις πληροφορίες ή τα δεδομένα των χρηστών και με την παρούσα δήλωση αποδοχής, απαλλάσσετε τον Αντωνίο Βλασσόπουλο του Αριστείδη και την ιστοσελίδα μας sourtouki.gr, όπως και όλους τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας από οποιεσδήποτε αξιώσεις, απαιτήσεις και ζημιές, γνωστές ή άγνωστες που μπορεί να προκύψουν καθ οιονδήποτε τρόπο.
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Με την παρούσα Δήλωση αποδοχής ΟΛΟΙ οι χρήστες του sourtouki.gr ΔΕΝ επιτρέπεται να καταχωρείτε, να αλλάζετε, να διανέμετε, να αναπαράγετε με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο (γραπτό κείμενο, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, μουσικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό) το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή προϊόντα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή συναίνεση του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων.
Με την παρούσα Δήλωση αποδοχής ΟΛΟΙ οι χρήστες του sourtouki.gr συμφωνούν ότι δεν θα παραβιάζουν με καταχωρήσεις τους (γραπτό κείμενο, φωτογραφικό υλικό, βίντεο, μουσικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό) στο Sourtouki οτιδήποτε το οποίο προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικά σήματα ή προϊόντα κατοχυρωμένα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, που ανήκουν σε τρίτους, χωρίς να έχετε εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή συναίνεση του κατόχου αυτών των δικαιωμάτων.
Η παρούσα δήλωση αποδοχής των όρων χρήσης και οποιαδήποτε μεταβολή, τροποποίηση αλλαγή ή συμπλήρωση των όρων χρήσης, καθώς επίσης και οποιαδήποτε αξίωση ή ζημία που ενδεχομένως προκύψει μεταξύ χρηστών και του sourtouki.gr, από την χρήση των υπηρεσιών του sourtouki.gr διέπεται από τους όρους και τους κανόνες της ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας. Για κάθε είδους αξίωση ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που προκύπτει ή πρόκειται να προκύψει στο μέλλον και να σχετίζεται με την παρούσα δήλωση αποδοχής των όρων χρήσης, καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Επίσης, για κάθε είδους αξίωση ή διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να προκύψει σε βάρος του Αντωνίου Βλασσόπουλου του Αριστείδη και της ιστοσελίδας sourtouki.gr, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδια για την επίλυση είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.
Με την αποδοχή και συναίνεση από μέρους ΣΑΣ της παρούσας δήλωσης αποδοχής των ορών χρήσης, αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα την αρμοδιότητα και δικαιοδοσία των Δικαστηρίων των Αθηνών, για την επιδίκαση οποιασδήποτε φύσεως αξιώσεων ή διαφόρων εναντίον του Αντωνίου Βλασσόπουλου του Αριστείδη και της ιστοσελίδας sourtouki.gr. Το sourtouki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.
Οι χρήστες του sourtouki.gr ευθύνονται απέναντι στο Sourtouki και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση των λογαριασμού τους, καθώς και από την χρήση εκ μέρους των, των υπηρεσιών του sourtouki.gr με αθέμιτο τρόπο ή αντίθετο με τους παρόντες όρους. Αν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με τους ορούς χρήσης που προβλέπονται στην παρούσα δήλωση αποδοχής, ΔΕΝ θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του sourtouki.gr
Η χρήση των υπηρεσιών του sourtouki.gr συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή ΟΛΩΝ των όρων της παρούσας δήλωσης αποδοχής.
Αντωνίος Βλασσόπουλος του Αριστείδη Λεωφόρος Αμφιθέας 161  Παλαιό Φάληρο
www.sourtouki.gr